Medikeeper.nl  
English site Deutsch site
Site français Website española

Home | FAQ | Belangrijke informatie | Schermvoorbeelden | Contact
 
 
Algemene informatie
Vakantie
Spoed
Privacy
Eenvoud
Invullen
Functionaliteiten
Overal
Tijdwinst
Mijn verhaal
Zelfzorg
Patiëntenvereniging
Sport & Fitness
Prijs
Verkoopadressen
FAQ
Links
Disclaimer

Beroepsgroepen
Disclaimer

De drager/houder van deze MediKeeper vrijwaart medici, zorg en hulpverleners van claims m.b.t. tot de informatie opgeslagen in deze MediKeeper, en handelingen op grond hiervan.

De drager/houder van deze MediKeeper geeft aan medici, zorg en hulpverleners uitdrukkelijk toestemming, naar beste weten en kunnen gebruik te maken van de opgeslagen informatie.

Voor volledige en actuele medische gegevens dienen de betr. patiënten- en medicatiedossiers bij behandelende geneesheren, ziekenhuis, of apotheker te worden opgevraagd.

MediKeeper kan niet verantwoordelijk of in gebreke gesteld worden voor computerinstellingen en of softwareprogramma’s die toegang en gebruik van USB datadragers en de MediKeeper applicatie geheel of gedeeltelijk belemmeren – dit in de meest uitgebreide zin des woords. Een afdruk op papier van de voor u belangrijkste informatie kan in voorkomende gevallen uitkomst bieden. 

Voor een goede beoordeling van een klacht dienen eventuele foutmeldingen met betrekking tot het gebruik van de MediKeeper applicatie gespecificeerd omschreven en aangeboden te worden met een print/screenshot van de melding.

DISCLAIMER HACKERS

De beveiliging van de gegevens is zodanig dat de gemiddelde computergebruiker de gegevens niet kan inzien (bijv. bij verlies van de stick). Krakers (hackers) kunnen de beveiliging mogelijk doorbreken. Uitgevers en leveranciers van de MediKeeper applicatie kunnen in zo’n geval niet in gebreke gesteld of verantwoordelijk gehouden worden.

''MediKeeper is ontwikkeld i.s.m. Universiteit Twente/SST "
 
Vrijwaring

     
 
All content is Copyright MediKeeper.nl © 2006