Medikeeper.nl  
English site Deutsch site
Site français Website española

Home | FAQ | Belangrijke informatie | Schermvoorbeelden | Contact
 


Copyright en disclaimer informatiedrager hardware:
Voor een goede werking is een zorgvuldige behandeling van deze informatiedrager is noodzakelijk. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onoordeelkundig gebruik zoals onder meer het blootstellen aan schokken, trillingen, sterke magneten, straling, vocht, hitte en extreem lage temperaturen alsmede voor het niet schoonhouden van de USB contacten en de USB poorten. De houder/eigenaar is persoonlijk verantwoordelijk voor de goede staat en de inhoud van deze informatiedrager.

Disclaimer informatiedrager software:
Noch aan de software, besturing, noch aan de digitale documenten die deel uit maken van de MediKeeper kan de gebruiker rechten ontlenen. Makers en/of leveranciers van de MediKeeper kunnen niet aansprakelijk of in gebreke worden gesteld worden voor welke gevolgen dan ook die uit het gebruik voortvloeien. Dit alles in de ruimste zin des woords.

Disclaimer website:
De totstandkoming van deze website is naar beste weten en met zorgvuldigheid uitgevoerd. Aanpassingen en nieuwe elementen blijven te allen tijde mogelijk. Coda producten b.v. kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie en is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid en onrechtmatigheid van de inhoud. Alle informatie dient altijd op juistheid door de gebruiker worden geverifieerd. Coda producten bv is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de informatie, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk.

Copyright MediKeeper:
Het is niet toegestaan om informatie verkregen uit deze informatiedrager of van de website die hierop betrekking heeft op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen, geheel of gedeeltelijk te plagiëren/nabootsen, te verspreiden, te bewerken, te wijzigen, aan te bieden, te exploiteren of te verkopen in welke vorm dan ook

Consumenten-garantiebewijs informatiedrager:
Zie allereerst onze disclaimers over hardware en software. Klachten over het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld. Een niet of niet goed werkend product dient aan de leverancier geretourneerd te worden. Met beide bovenstaande artikelen willen wij voorkomen dat een grote verspreiding van ondeugdelijke producten optreedt en willen wij de klant/gebruiker zo spoedig mogelijk kunnen voorzien van goed werkend materiaal en/of het geld terug betalen. Van terugbetaling kan pas sprake zijn als het product geretourneerd en door de leverancier ontvangen en geïnspecteerd is. De duur van de hardwaregarantie hangt af van het model/type van de informatiedrager. Het aanbod, het fabrikaat, de uitvoering alsmede de capaciteit en snelheid van de informatiedragers kan sterk wisselen. Kijk daarom voor de geldende garantietermijn van het specifieke product op de website. Eventuele aanwijsbare, tijdens het transport opgedane onacceptabele beschadigingen, kunnen aanleiding geven tot vervanging of terugbetaling, mits onmiddellijk na ontvangst de beschadiging schriftelijk aan de leverancier gemeld wordt.

Disclaimer USB
USB informatiedragers gaan niet eindeloos mee. De interne levensduur is afhankelijk van de mate van het toevoegen, veranderen of verwijderen van informatie. Ruwweg kan gesteld worden dat na ca. 100.000 handelingen tot vervanging moet worden overgegaan. De leverancier kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de levensduur.

     
 
All content is Copyright MediKeeper.nl © 2006